Supervulkány sú jedna z najväčších hrozieb pre ľudstvo. NASA má nápad ako ich skrotiť a ešte aj zarobiť

Supervulkány sú jedna z najväčších hrozieb pre ľudstvo. NASA má nápad ako ich skrotiť a ešte aj zarobiť

Podľa vedcov z NASA jednu z najväčších prirodzených hrozieb pre ľudskú civilizáciu znamenajú supervulkány. Na Zemi je asi 20 známych supervulkánov, pričom ich erupcie sa vyskytujú priemerne raz za 100 000 rokov. Za jeden z najničivejších dôsledkov takejto erupcie sa považuje hlad. Po nej totiž pravdepodobne nastane obdobie dlhej vulkanickej zimy a ľudia si nebudú môcť dopestovať poľnohospodárske plodiny. Podľa odhadov OSN z roku 2012 by celosvetové zásoby potravín vystačili na 74 dní.

Vedci z NASA považujú za najlogickejšie riešenie supervulkány jednoducho ochladzovať. Napríklad veľký supervulkán v Yellowstone je v podstate obrovský generátor tepla, zodpovedajúci šiestim veľkým elektrárňam. Momentálne z neho uniká približne 60 – 70 % tepla do atmosféry prostredníctvom vody prúdiacej cez trhliny z hlbín na povrch. Zvyšné teplo vytvára vnútri magmu tavením okolitých hornín a uvoľňovaním prchavých plynov. Keď teplo dosiahne určitú hranicu, nevyhnutne dôjde k erupcii.

Keby sa však dalo odviesť viac tepla, supervulkán by nikdy nevybuchol. NASA odhaduje, že keby sa podarilo z magmatickej komory supervulkánu v Yellowstone odviesť o 35 % viac tepla, už by nepredstavoval hrozbu. Otázka je, ako to urobiť.

Jedna z možností je zvýšiť množstvo vody v supervulkáne. Z praktického hľadiska to však nie je schodná cesta. Budovanie akvaduktu do kopca v horskej oblasti by bolo veľmi nákladné a pri dnešnom nedostatku vody po celom svete by to bol veľmi kontroverzný spôsob.

NASA má iný plán. Navrhuje vykonať asi 10-kilometrový vrt do supervulkánu a pumpovať doň vodu pod vysokým tlakom. Voda by sa ohriala zhruba na 350 °C a vracala by sa na povrch. Tak by pomaly každodenne odvádzala teplo zo sopky. Odhadovaná cena projektu je okolo 3,46 miliardy dolárov.

„V Yellowstone v súčasnosti uniká okolo 6 GW energie v podobe tepla,“ povedal Brian Wilcox z Jet Propulsion Laboratory (JPL) na Kalifornskom technologickom inštitúte. „Týmto spôsobom by mohlo byť použité na vytvorenie geotermálnej elektrárne, ktorá by vyrábala elektrickú energiu za mimoriadne konkurenčnú cenu okolo 0,10 USD/kWh.“ Geotermálne spoločnosti by tak museli síce vŕtať trochu hlbšie a používať horúcejšiu vodu ako obyčajne, ale počiatočná investícia by sa im vrátila a získali by elektrickú energiu, ktorá dokáže napájať priľahlú oblasť po desaťtisíce rokov. A dlhodobým prínosom by bolo zabránenie budúcej erupcii supervulkánu.

Ale vŕtanie do supervulkánu sa spája s určitými rizikami, konkrétne hrozí spustenie erupcie, ktorej práve chceme zabrániť. Vŕtanie zvrchu do magmatickej komory by bolo veľmi riskantné, namiesto toho treba vŕtať z dolnej strany a začať mimo hraníc Yellowstonského národného parku. Zabráni sa tak tomu, aby teplo dosiahlo vrchol komory, čo by bola skutočná hrozba.

Takýto postup by sa mohol aplikovať na všetky aktívne supervulkány na planéte a vedci z NASA dúfajú, že ich plány otvoria praktickú vedeckú diskusiu o riešení tejto hrozby.

Zdroj: Bbc

Podobné články